O našej spoločnosti

Naša spoločnosť GRACE Slovakia, s.r.o. prešla  vývojom a do dnešnej podoby sa dostala v.r.2012 , kedy sme zlúčili činnosť výroby a realizácií športovísk a interiérov s projekciou a realizáciou  IT technológií.

Zameranosť tejto  kombinácie je hlavne na školstvo a subjekty prevádzkujúce mestá a obce , kedy je potrebná koordinovaná a plne synchronizovaná dodávka a servis zariadení , potrebných pre výuku

detí , ale aj pre voľný čas dospelých   - rodičov.

V rámci IT technológií pre školstvo a obce dodávame PC , notebooky, vizualizéry , tablety ,  vybavenie , legálny software , projektory , plátna  , interaktívne tabule .

Následne poskytujeme servis na software  a antivírovú ochranu.

Osobitnou kapitolou je  dodávka a hlavne servis Elektronicných registračných pokladníc—ERP . V  zozname produktov , si môžete pozrieť sortiment ERP ,,  v roku 2015 bude prechádzať zmenami .

 

Kolektív GRACE Slovakia, s.r.o.

 

IT oddelenie spoločnosti

GRACE Slovakia, s.r.o.