Textové pole: Textové pole:
Textové pole: Cena: 0,00 Kč

Najkompaktnejší a najprepracovanejší ekonomický software pre  a podvojné účtovníctvo , riadenie skladu , ovládanie registračných pokladníc a fiskálnych tlačiarní , normovanie kuchýň a evidencia otvorených stolov , realizovanie zakázok , požičovňa , e-shop

Textové pole:

Ekonomický software MK-soft

 

IT oddelenie spoločnosti

GRACE Slovakia, s.r.o.